Biredskapsfabriken
Varukorgen

Miljöpolicy

Vi använder oss bara av miljöfrakt när vi skickar varor. Vi återanvänder emballage så ofta det går och källsorterar vårt avfall. Miljöfarliga saker körs till återvinningscentralen.