Biredskapsfabriken
Varukorgen

Garantier

Vi lämnar 2 års garanti på de varor vi säljer. Om en leverantör för våra båttillbehör lämnar längre garantiåtagande för sina produkter gäller självklart det. Säljaren ansvarar för fel på varan som fanns på varan när du köpte den eller den levererades till dig. Enligt lag anses ett fel som visar sig inom 6 månader vara ursprungligt. Vi har utökat den tiden till 2 år på det vi säljer. Alla fel som visar sig inom den tiden är dock inte säljarens ansvar. Säljaren är inte ansvarig för felet om vi kan visa att det inte är ursprungligt. Inte heller om du själv orsakat problemet genom att t ex inte följa skötselanvisningarna eller om du tappat/vanvårdat varan är det vårt ansvar. Om felet beror på att varan har kortare hållbarhet än den här tiden är inte heller säljaren ansvarig. 

Vid reklamationer (garantianspråk) måste du kontakta oss innan du returnerar produkten. Det ger oss möjlighet att skicka en returadresslapp. Vi står för alla eventuella frakter till och från dig om det blir en godkänd reklamation och sänder dig kostnadsfritt en ny vara.

Du har rätt att reklamera en vara (eller tjänst) om varans (eller tjänstens) egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Läs mer under Reklamera vara/häva köp. Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer samt konsumentköplagen. Du som kund har tre års reklamationsrätt enligt gällande lagstiftning. Läs mer här Konsumentköplagen.

Konsumenttjänstlagen gäller arbete på och förvaring av lösa saker.
Säljaren ska bl a: se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning och att tjänsten utförs fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman.
Vi ska också ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd och tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om vi inte har avtalat något annat.
Vi kommer också informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete och t.o.m. avråda dig från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras.
Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela oss när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som "rimligt". Läs mer här Konsumenttjänstlagen.