Biredskapsfabriken
Varukorgen

Glykol

GLYKOL ETYLEN 1L KONCENTRAT
Art.nr. 707076
GLYKOL ETYLEN 1L KONCENTRAT
Pris 69 kr
GLYKOL ETYLEN 20L KONCENTRAT
Art.nr. 707074
GLYKOL ETYLEN 20L KONCENTRAT
Pris 1099 kr
GLYKOL ETYLEN 4L KONCENTRAT
Art.nr. 707075
GLYKOL ETYLEN 4L KONCENTRAT
Pris 239 kr
GLYKOL PROPYLEN 4L KONCENTRAT
Art.nr. 707078
GLYKOL PROPYLEN 4L KONCENTRAT
Pris 299 kr
GLYKOL ETYLEN 1L KONCENTRAT
Art.nr. 707076
GLYKOL ETYLEN 1L KONCENTRAT
Pris 69 kr
82.00 kr
777010
Art.nr. 071257
777010
Pris 110 kr
777011
Art.nr. 071258
777011
Pris 429 kr
ANTIFROST MILJÖVÄNLIG VAKE 20L
Art.nr. 707092
ANTIFROST MILJÖVÄNLIG VAKE 20L
Pris 1449 kr
GLYKOL MILJÖVÄNLIG VAKE 4L
Art.nr. 707091
GLYKOL MILJÖVÄNLIG VAKE 4L
Pris 315 kr
GLYKOL PROPYLEN 1L KONCENTRAT
Art.nr. 707077
GLYKOL PROPYLEN 1L KONCENTRAT
Pris 79 kr
GLYKOL VETUS 4L
Art.nr. 071098
GLYKOL VETUS 4L
Pris 145 kr
289.00 kr
GLYKOL VOLVO 1L GRÖN KONC
Art.nr. V22567185
GLYKOL VOLVO 1L GRÖN KONC
Pris 175 kr
GLYKOL VOLVO 1L GUL KONC.
Art.nr. V22567286
GLYKOL VOLVO 1L GUL KONC.
Pris 176 kr
GLYKOL VOLVO 5L GRÖN KONC
Art.nr. V22567206
GLYKOL VOLVO 5L GRÖN KONC
Pris 569 kr
GLYKOL VOLVO 5L GUL FÄRDIGBL
Art.nr. V22567314
GLYKOL VOLVO 5L GUL FÄRDIGBL
Pris 243 kr